Make your own free website on Tripod.com
บ้านอาหารนายเชฟ

มหัศจรรย์ผัก 108


มะเขือเครือ   มะเขือเครือเป็นผักพื้นบ้านของชุมชนบนที่สูงภาคเหนือ ชาวเขานิยมปลูกไว้กิน เพราะเนื้อกรอบ หวาน อร่อยเมื่อกินเป็นผลไม้สด ๆ หรือจะเอาไปต้มยำ ทำแกง ผัด หรือปิ้งเป็นอาหารก็ทำได้หลายรูปแบบ ยังไม่ได้วิเคราะห์ส่วนประกอบทางโภชนาการ แต่คะเนได้ว่าสีเขียวอย่างนี้ เป็นผักตระกูลแตงอย่างนี้ ต้องเย็นด้วยน้ำในเนื้อผลไม้ และเชื่อว่ามีแร่ธาตุ วิตามิน พอพึ่งได้

มะเขือเครือ

ตารางแสดงคุณค่าอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัม
พลังงาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี1 วิตามินบี2 ไนอาซีน วิตามินซี เบต้า-แคโรทีน ใยอาหาร
กิโลแคลอรี่ กรัม มิลลิกรัม RE กรัม
19 0.7 0.1 4.6 17 14 0.4 0.01 0.02 0.4 14 3 -

          กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข, ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย, 2535
          * = วิเคราะห์โดยสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
          RE = ไมโครกรัมเทียบหน่วยเรตินัล
          - = ไม่มีการวิเคราะห์
          tr = มีปริมาณเล็กน้อย